Leerlingenvervoer

Ieder kind heeft recht op onderwijs. In de meeste gevallen legt een kind de route naar school zelfstandig af, of ze worden door hun ouders gebracht en gehaald. Soms is dit door uiteenlopende omstandigheden niet mogelijk.

In opdracht van samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen/Drenthe verzorgt Taxi Nuis het leerlingenvervoer in de gemeente Westerkwartier.

Wanneer komt uw kind in aanmerking?

Als aan bepaalde criteria wordt voldaan, kunnen ouders een beroep doen op de regeling leerlingenvervoer. Iedere gemeente heeft een eigen beleid.

Ouders kunnen beroep doen op het leerlingenvervoer als de afstand tussen de dichtstbijzijnde toegankelijke school en huis meer bedraagt dan een bepaald aantal kilometers. Deze afstand wordt door de gemeente zelf bepaald. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente.