Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website van Taxi Nuis BV. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Taxi Nuis BV streeft ernaar dat alle informatie op deze website actueel en correct is. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Taxi Nuis BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Taxi Nuis BV is het niet toegestaan tekst, foto’s, logo’s en andere materialen op deze website her te gebruiken.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Taxi Nuis BV op deze pagina.